ศูนย์โรคหัวใจ

ศูนย์โรคหัวใจ Heart Center

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ มีบริการครบวงจรเพื่อรักษาสุขภาพหัวใจ ให้การตรวจวินิจฉัย รักษา โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ 

การตรวจวินัจฉัยและรักษา

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่ ให้บริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ รวมถึงอนุสาขาหัตถการปฏิบัติ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกำลังกายโดยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiograhpy) เพื่อดูการทำงานของหัวใจและสามารถรายงานผลได้ทันที  

โรคและภาวะที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ 


อาการและข้อสังเกต


ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 พร้อมให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางทุกวัน 


ศูนย์โรคหัวใจ

เปิดให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-15:00

Monday/จันทร์ 08:00-18:00

Tuesday/อังคาร 08:00-18:00

Wednesday/พุธ 08:00-18:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-18:00

Friday/ศุกร์ 08:00-17:00

Saturday/เสาร์ 09:00-15:00