โรงพยาบาลศิครินทร์​ หาดใหญ่

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 ได้รับเกียรติจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ มาลงนามในพิธีเปิด เป็นโรงพยาบาลเอกชน มีอาคารสูง 12 ชั้น บนพื้นที่ใช้สอย 35,800 ตารางเมตร พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 200 เตียง


มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 700 คนต่อวันบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งล้วนมีความชำนาญในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลด้าน สุขภาพ และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมในสาขาต่างๆ มีระบบการพัฒนาคุณภาพงาน อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการให้ความสำคัญด้านคุณภาพทางการแพทย์แล้ว ยังตระหนักถึงการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม และชุมชนโดยการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานราชการ อาทิ การปลูกป่าชายเลน, การบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย, การมอบเงินบริจาค และสิ่งของช่วยเหลือคนชราและเด็กตาบอด รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนโดยการออกตรวจสุขภาพนอกพื้นที่


นอกจากนี้ยังได้มีการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็ว โดยร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตามโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และจัดโครงการ ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิ มาราธอน เดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด มอบเงินจากโครงการสมทบมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI
(Joint Commission International)
แห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ

ซึ่งล้วนมีความชำนาญในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลด้าน สุขภาพ
และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมในสาขาต่างๆ มีระบบการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับตติยภูมิ

พันธกิจ

"ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ ส่งเสริมพนักงานให้มีความสุขความก้าวหน้า สร้างการเจริญเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน"

Awards

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

มาตรฐาน JCI ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลแห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง

HOSPITAL/HEALTHCARE ACCREDITATION

การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.)

LABORATORY ACCREDITATION

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจากสภาเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ LA

AIA GOLD AWARD

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด มอบรางวัล GOLD AWARD โรงพยาบาลคู่สัญญาดีเด่นด้านการบริหารจัดการลูกค้าประกันชีวิต ในโครงการ HOSPITAL QUALITY AWARD 2014

PLATINUM AWARD

HOSPITAL QUALITY AWARDS 2011 IN RECOGNITION OF SIKARIN’S QUALITY SERVICES.

MUANG THAI LIFE ASSURANCE MODERN HOSPITAL AWARD 2015

MUANG THAI LIFE ASSURANCE MODERN HOSPITAL AWARD 2015 มอบโล่เกียรติยศ รางวัลด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ ดีเลิศ

Sikarin Hat Yai NEWS Update

𝗠𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀! 𝗔𝗻𝗱 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝘀𝗵𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข กับภาพ #แซนตี้แซนต้าน้อย น้องๆ สมาชิกใหม่ของทุกครอบครัวที่เปรียบเสมือนของขวัญล้ำค่าของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านตลอดเทศกาลนี้ พร้อมกับบรรยากาศการส่งมอบความสุขให้กับผู้รับบริการในวันนี้ อ่านต่อโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ แล มูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนา นำโดยคุณขจร วีระสะเดา ผู้อำนวยการสำนักบริหาร #จัดโครงการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา CSR เพื่อเยาวชน ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ให้กับโรงเรียนบ้านตันหยงกลิง และ โรงเรียน ตันหยงอุมาชัยพัฒนา ต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล อ่านต่อ

𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗜𝗡 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗧𝗼 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹

กิจกรรมให้ความรู้ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic life support (CPR)” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และบุคลากร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 13 ธัวาคม 2565 โดยกิจกรรมนี้ เป็นการให้ ความรู้ในการปฐมพยาบาล และช่วยเหลือชีวิตขั้นต้น ก่อนถึงมือแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รอบรู้โรคหัวใจ ป้องกันภัยให้สมอง

สัมมนาให้ความรู้หัวข้อ "รอบรู้โรคหัวใจ ป้องกันภัยให้สมอง" โดย นพ.ปัญญา สิทธิวรากุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ พญ.พนิตตา เหมือนชู อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองพร้อมกิจกรรมพิเศษ! บรรยายและสาธิต การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) อีกทั้งภายในงานมีการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และประเมินความเสี่ยง ABI สำหรับกลุ่มเสี่ยง อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ ''โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33 และโครงการ Factory Sandbox''

Sikarin X Chula

ด้วยการสนับสนุนของ Chulalongkorn Business School (CBS) และบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ในหลักสูตร "Sikarin Xcellent" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทุก Function ในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่