โรงพยาบาลศิครินทร์​ หาดใหญ่

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 ได้รับเกียรติจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ มาลงนามในพิธีเปิด เป็นโรงพยาบาลเอกชน มีอาคารสูง 12 ชั้น บนพื้นที่ใช้สอย 35,800 ตารางเมตร พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 200 เตียง 


มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 700 คนต่อวันบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งล้วนมีความชำนาญในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลด้าน สุขภาพ และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมในสาขาต่างๆ มีระบบการพัฒนาคุณภาพงาน อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการให้ความสำคัญด้านคุณภาพทางการแพทย์แล้ว ยังตระหนักถึงการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม และชุมชนโดยการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานราชการ อาทิ การปลูกป่าชายเลน, การบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย, การมอบเงินบริจาค และสิ่งของช่วยเหลือคนชราและเด็กตาบอด รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนโดยการออกตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ 


นอกจากนี้ยังได้มีการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็ว โดยร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตามโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และจัดโครงการ ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิ มาราธอน เดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด มอบเงินจากโครงการสมทบมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI
(Joint Commission International)
แห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ
ซึ่งล้วนมีความชำนาญในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลด้าน สุขภาพ
และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมในสาขาต่างๆ มีระบบการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับตติยภูมิ

พันธกิจ

"ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ ส่งเสริมพนักงานให้มีความสุขความก้าวหน้า สร้างการเจริญเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน"

Awards

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

มาตรฐาน JCI ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลแห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง

HOSPITAL/HEALTHCARE ACCREDITATION

การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.)

JCI - CCPC Acute Ischemic Stroke Program

โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่  โรงพยาบาลแห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI Clinical Care Program Certification (CCPC)

Acute Ischemic Stroke Program (โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทาง จากประเทศสหรัฐอเมริกา


LABORATORY ACCREDITATION

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจากสภาเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ LA

PLATINUM AWARD

HOSPITAL QUALITY AWARDS 2011 IN RECOGNITION OF SIKARIN’S QUALITY SERVICES.

AIA GOLD AWARD

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด มอบรางวัล GOLD AWARD โรงพยาบาลคู่สัญญาดีเด่นด้านการบริหารจัดการลูกค้าประกันชีวิต ในโครงการ HOSPITAL QUALITY AWARD 2014

MUANG THAI LIFE ASSURANCE MODERN HOSPITAL AWARD 2015

MUANG THAI LIFE ASSURANCE MODERN HOSPITAL AWARD 2015 มอบโล่เกียรติยศ รางวัลด้านการตอบรับนวัตกรรมใหม่ ดีเลิศ

Sikarin Hat Yai NEWS Update

วันที่ 13 มีนาคม 2567

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดโครงการ
#ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก
อ่านต่อ 

“เปิดบ้านเติมฝันสักวันจะเป็นหมอ”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โดยกลุ่มลูกค้าองค์กร ร่วมกับทีมแพทย์, เภสัชกร และแผนกโภชนาการ จัดกิจกรรม “เปิดบ้านเติมฝัน  สักวันจะเป็นหมอ” อ่านต่อ 

𝗛𝗬𝗖 𝟲𝟬 𝗗𝗮𝘆 𝗡𝗲𝘄 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝟭

วันที่ 23 มกราคม 2567

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ นำโดยนพ.อาคเนย์ สุขอยู่ รองผู้อำนวยการสายงานผู้ป่วยประกันสังคม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม ''𝗛𝗬𝗖 𝟲𝟬 𝗗𝗮𝘆 𝗡𝗲𝘄 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝟭''ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายบุคลากร เทศบาลนครหาดใหญ่ และ โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ 

อ่านต่อ 

𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗜𝗡 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗧𝗼 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมสัมมนาความรู้ให้น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดย พญ.ชนากานต์ พัฒนานิจนิรันดร อายรุแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคการหายใจ บรรยายภายใต้หัวข้อ “โทษของบุหรี่ไฟฟ้า  ยิ่งสูบ ยิ่งป่วย” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆตระหนักถึงความสำคัญในการงด ละ เลิก บุหรี่ 

 อ่านต่อ 

𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲𝗻'𝘀 𝗗𝗮𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟰

วันที่ 13 มกราคม 2567

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ขอส่งมอบความรัก ความสุขให้กับเด็กๆ ทุกคน โดยมีพี่ๆเจ้าหญิงแสนสวย คุณหมอแสนใจดีมามอบของขวัญให้กับเด็กๆ ทุกคน ขอให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีสุขภาพแข็งแรง มีรอยยิ้มสดใสในทุกๆ วัน

 อ่านต่อ 

𝗠𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀! 𝗔𝗻𝗱 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝘀𝗵𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝟮023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข กับภาพ #แซนตี้แซนต้าน้อย น้องๆ สมาชิกใหม่ของทุกครอบครัวที่เปรียบเสมือนของขวัญล้ำค่าของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านตลอดเทศกาลนี้  พร้อมกับบรรยากาศการส่งมอบความสุขให้กับผู้รับบริการในวันนี้

อ่านต่อ 

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 

โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่  นำโดยนพ.อาคเนย์ สุขอยู่  รองผู้อำนวยการสายงาน ผู้ป่วยประกันสังคม และฝ่ายการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม  "โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม" รุ่นที่ 3 โดยมีนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ 

 อ่านต่อ 

โครงการเย็บเต้านมรวมใจ
สู่ภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ "เย็บเต้านมรวมใจ สู่ภัยมะเร็งเต้านม" ภายใต้โครงการหลัก 𝗦𝗲𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗖𝘂𝗽 𝗦𝗲𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁 จัดโดยบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย)  โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สิริชัย ธาดาประดิษฐ์ ศัลยแพทย์ทั่วไป ประจำโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่  ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม อย่างครอบคลุม พร้อมให้ความรู้ และสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อ่านต่อ 

กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ

โรงไฟฟ้าจะนะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ และสาธารณสุขอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566  ทางโรงพยาบาลฯ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ

 อ่านต่อ 

ซ้อมแผนรับมืออัคคีภัย

ระดับองค์กร ประจำปี 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดซ้อมแผนรับมืออัคคีภัยระดับองค์กร ประจำปี 2566  โดยคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อรองรับเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการทุกท่าน อ่านต่อ 

งานประชุมวิชาการ
คณะแพทย์ศาสตร์ มอ.

วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมจัดบูธกิจกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 38  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2566 "Novel Medicine for Mankind"

อ่านต่อ 

𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗜𝗡 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 

𝗧𝗼 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมสัมมนาความรู้ให้น้องๆมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ - โรงเรียนแสงทองวิทยา - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยพญ.ชนากานต์ พัฒนานิจนิรันดร อายรุแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคการหายใจ บรรยายภายใต้หัวข้อ "มะเร็งปอดภัยอันตรายที่ไม่มีอาการ"

 อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมสัมมนา มะเร็งเต้านมภัยร้ายใกล้ตัวผู้หญิง  โดย นพ.สิริชัย ธาดาประดิษฐ์ ศัลยแพทย์ ประจำรพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่  ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งการเรียนรู้ และฝึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยพยาบาลวิชาชีพ  อ่านต่อ 

''ศิครินทร์'' พาหมอสัญจร

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

‘’ศิครินทร์ พาหมอสัญจร’’ จัดสัมมนาให้ความรู้พนักงานบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ ‘’รู้ทันโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง’’โดยพญ.ยุพิน อ่อนแก้ว อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ประจำโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่  

อ่านต่อ 

สัมมนา มะเร็งปอดภัยอันตราย

ที่ไม่มีอาการ

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ประชาชนทั่วไป โดย พญ.ชนากานต์ พัฒนานิจนิรันดร อายรุแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคการหายใจ บรรยายภายใต้หัวข้อ "มะเร็งปอดภัยอันตรายที่ไม่มีอาการ" อ่านต่อ 

ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก 

ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ;ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดโครงการ #ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก กิจกรรมคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภายในจังหวัดสงขลา และพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   อ่านต่อ 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม 

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

นำโดย นพ.อาคเนย์ สุขอยู่  รองผู้อำนวยการสายงานผู้ป่วยประกันสังคม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่ความสำเร็จภายใต้แนวคิด “𝗦𝗦𝗢 𝗧𝗥𝗨𝗦𝗧” อ่านต่อ 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ #ภัยเงียบมะเร็งปากมดลูก #รู้เร็วรักษาได้  โดย นพ.รณรงค์ มณีอ่อน (สูตินรีแพทย์ สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา) ประจำศูนย์สุขภาพสตรี ประจำโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก  ระยะต้น ตรวจก่อน รักษาได้ อ่านต่อ 

𝗠𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀! 𝗔𝗻𝗱 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝘀𝗵𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่  ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข กับภาพ #แซนตี้แซนต้าน้อย น้องๆ สมาชิกใหม่ของทุกครอบครัวที่เปรียบเสมือนของขวัญล้ำค่าของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านตลอดเทศกาลนี้  พร้อมกับบรรยากาศการส่งมอบความสุขให้กับผู้รับบริการในวันนี้ อ่านต่อ โรงพยาบาลศิครินทร์  หาดใหญ่  แล มูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนา นำโดยคุณขจร วีระสะเดา ผู้อำนวยการสำนักบริหาร #จัดโครงการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา CSR เพื่อเยาวชน  ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง  ให้กับโรงเรียนบ้านตันหยงกลิง และ โรงเรียน ตันหยงอุมาชัยพัฒนา  ต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล  อ่านต่อ 

𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗜𝗡 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗧𝗼 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹

กิจกรรมให้ความรู้ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic life support (CPR)”  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และบุคลากร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 13 ธัวาคม 2565  โดยกิจกรรมนี้ เป็นการให้ ความรู้ในการปฐมพยาบาล และช่วยเหลือชีวิตขั้นต้น ก่อนถึงมือแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รอบรู้โรคหัวใจ ป้องกันภัยให้สมอง

สัมมนาให้ความรู้หัวข้อ  "รอบรู้โรคหัวใจ ป้องกันภัยให้สมอง" โดย นพ.ปัญญา สิทธิวรากุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ พญ.พนิตตา เหมือนชู อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองพร้อมกิจกรรมพิเศษ!  บรรยายและสาธิต การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) อีกทั้งภายในงานมีการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และประเมินความเสี่ยง ABI สำหรับกลุ่มเสี่ยง อ่านต่อ 

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจ ''โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33 และโครงการ Factory Sandbox'' 

Sikarin X Chula

ด้วยการสนับสนุนของ Chulalongkorn Business School (CBS) และบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ในหลักสูตร "Sikarin Xcellent" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทุก Function ในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่