ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาทพร้อมบริการให้แก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและระบบประสาทด้วยศักยภาพของทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท 

เทคโนโลยีทางการแพทย์
การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI และ CT SCAN (Examinations by MRI & CT scan) 
ใช้ในการตรวจสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทในร่างกาย สามารถมองเห็นรอยโรคได้อย่างชัดเจน เช่น ภาวะสมองขาดเลือดโดยเฉพาะในช่วงแรก และความผิดปกติบริเวณก้านสมองโรคเนื้องอกของสมอง โรคลมชัก เป็นต้น

การตรวจเส้นเลือดใหญ่ที่คอด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (Ultrasound of Carotid Artery)
เพื่อตรวจสอบเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมอง เพื่อดูความเสี่ยงของภาวะสมองขาดเลือด

บริการทางศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท
1.บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
2.บริการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท บริการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาทด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น  เครื่อง CT 128 Slide และเครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging)
3.บริการบำบัดและฟื้นฟู โดยนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง บริการบำบัดและฟื้นฟู โดยนักกายภาพบำบัดเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน เพื่อรักษาความผิดปกติของระบบประสาทและสมองอย่างครบวงจร
4.บริการฉุกเฉิน 1728 รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง บริการฉุกเฉิน 1728 บริการรับเรื่องขอความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้วยความรวดเร็วในการรับส่งผู้ป่วยในวินาทีที่สำคัญของชีวิต

ศูนย์สมองและระบบประสาท

เปิดให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 13:00-16:00

Monday/จันทร์ 08:00-17:00

Tuesday/อังคาร 08:00-20:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-17:00

Friday/ศุกร์ 08:00-17:00

Saturday/เสาร์ 09:00-16:00