ศูนย์สุขภาพสตรี

เมื่อเริ่มตั้งครรภ์  คุณแม่ควรห่วงใยสุขภาพ และเตรียมตัวเพื่อการคลอดอย่างเต็มที่ การฝากครรภ์ถือเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ แผนกสูติ-นรีเวชกรรม มีทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอด และระยะเวลาหลังคลอด รวมทั้งให้บริการรักษาโรคทางสตรี และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพร่างกายของสตรี  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 


ศูนย์สุขภาพสตรี

เปิดให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:30-20:00

Monday/จันทร์ 08:00-20:00

Tuesday/อังคาร 08:00-20:00

Wednesday/พุธ 08:00-20:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00

Friday/ศุกร์ 08:00-20:00

Saturday/เสาร์ 08:30-20:00

นอกเวลา : ศูนย์การแพทย์เที่ยงคืน เปิดบริการถึง 24.00น.