ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

บริการของศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

1.) บริการให้การวินิจฉัยและรักษา ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารและตับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ถุงน้ำดี ทางเดินน้ำดี โรคตับอักเสบ ตับแข็ง ติดเชื้อตับอักเสบ เป็นต้น

2.) บริการให้การรักษาผู้ป่วยในระบบทางเดินอาหารและตับ การตรวจด้วยเครื่องมือทันสมัย เพื่อตรวจระบบทางเดินอาหารและตับได้แก่ การส่องกล้องทางเดินอาหาร การส่องกล้องทางเดินน้ำดี เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ เอ็มอาร์ไอ

3.) บริการดูแลหลังการผ่าตัด โดยแพทย์และพยาบาล บริการดูแลหลังการผ่าตัด โดยแพทย์และพยาบาล ซึ่งได้รับการอบรมมาเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วย

4.) บริการฉุกเฉิน 1728 รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง บริการฉุกเฉิน 1728 บริการรับเรื่องขอความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความรวดเร็วในการรับส่งผู้ป่วยในวินาทีที่สำคัญของชีวิต


ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

เปิดให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-17:00

Monday/จันทร์ 08:00-17:00

Tuesday/อังคาร 08:00-17:00

Wednesday/พุธ 08:00-17:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-17:00

Friday/ศุกร์ 08:00-17:00

Saturday/เสาร์ 09:00-12:00