ศูนย์ทันตกรรม

ให้บริการครบทุกด้านของบริการทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งทำให้ผลการรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น ได้แก่

  • ทันตกรรมทั่วไป

  • ทันตกรรมเด็ก

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

  • ทันตกรรมคลองรากฟัน

  • ทันตกรรมปริทันต์

  • ทันตกรรมจัดฟัน

  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมในการรักษาที่ได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญกับกระบวนการทำความสะอาด และทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ นอกจากนี้แผนกทันตกรรมมีระบบการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและ รวดเร็ว ในการรับบริการ

ศูนย์ทันตกรรม

เปิดให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 09:00-16:00

Monday/จันทร์ 09:00-20:00

Tuesday/อังคาร 09:00-20:00

Wednesday/พุธ 09:00-20:00

Thursday/พฤหัสบดี 09:00-20:00

Friday/ศุกร์ 09:00-20:00

Saturday/เสาร์ 09:00-16:00