ศูนย์ทันตกรรม

ให้บริการครบทุกด้านของบริการทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง  ซึ่งทำให้ผลการรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น ได้แก่  

มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด  พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมในการรักษาที่ได้มาตรฐาน และให้ความสำคัญกับกระบวนการทำความสะอาด  และทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ นอกจากนี้แผนกทันตกรรมมีระบบการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและ รวดเร็ว ในการรับบริการ

ศูนย์ทันตกรรม

เปิดให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:30-16:30

Monday/จันทร์ 08:30-20:00

Tuesday/อังคาร 08:30-20:00

Wednesday/พุธ 08:30-20:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:30-20:00

Friday/ศุกร์ 08:30-20:00

Saturday/เสาร์ 08:30-16:30