ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคอยให้คำแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยผู้ใช้บริการสามารถที่จะเลือกตรวจสุขภาพได้ตามความเหมะสมกับเพศ อายุ และสภาพร่างกาย พร้อมการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางทุกด้านกรณีพบปัญหาสุขภาพ รวมไปถึงการจัดรูปแบบของบริการตรวจสุขภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการหลัก ได้แก่

  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายประจำปี

  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองโรคเฉพาะทางต่างๆ โดยแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ คัดกรองโรคมะเร็งปอด, โรคมะเร็งตับ, โรคไทรอยด์, โรคมะเร็งสตรี, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคต่อมลูกหมาก

  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนสมรส หรือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายเพื่อสมัครงาน

  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน หรือเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายก่อนเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ 

  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจร่างกายนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการต่างๆ  ซึ่งทางโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลเดียวที่ได้รับการรับรองจากโครงการ AFS ให้ตรวจร่างกายนักเรียนแลกเปลี่ยนได้

  • กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน

  • กลุ่มผู้บริหารและบริษัทคู่สัญญา ที่ได้รับสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสามารถให้บริการตรวจสุขภาพได้ทั้งภายในโรงพยาบาล และบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

ด้วยรูปแบบการบริการแบบ one stop service แปรผลตามมาตรฐานสากลและรูปแบบการรายงานผลที่เข้าใจง่าย


การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เปิดให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00

Monday/จันทร์ 08:00-20:00

Tuesday/อังคาร 08:00-20:00

Wednesday/พุธ 08:00-20:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00

Friday/ศุกร์ 08:00-20:00

Saturday/เสาร์ 08:00-20:00