คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

มุ่งให้บริการทางการแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจของผู้ป่วย ผู้พิการ และนักกีฬาเพื่อให้กลับคืนสภาพใกล้เคียงปกติมากที่สุด นอกจากนี้คลินิกยังให้บริการด้านการส่งเสริมป้องกันและ รักษาโรคอีกด้วย การทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งบุคคลากรทางด้านการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงสุดตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ร่วม กับอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ การให้บริการทีมีคุณภาพ ถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐาน HAและ JCI จะนำไปสู่ความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการทุกท่าน

ให้การรักษาและบริการสำหรับ...

 • ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ออฟฟิศ ซินโดรมหรือจากการ เล่นกีฬา

 • ผู้ป่วยโรคหลอดลเลือดสมอง อัมพฤกษ์ครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน

 • ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง

 • ผู้ป่วยสมองพิการ เด็กสมองพิการ

 • ผู้ป่วยกลืนลำบาก กลืนสำลัก

 • ผู้ป่วยกระดูกและข้อ

 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

 • ผู้ที่มีอาการชามือ ชาเท้า ชาใบหน้า จากการทำงานผิดปกติของสมอง ไขสันหลังหรือ เส้นประสาท

 • ผู้ที่มีอาการเกร็ง กระตุก จากการทำงานผิดปกติของสมอง ไขสันหลังหรือ เส้นประสาท

 • ผู้ที่มีอาการอ่อนแรง จากการทำงานผิดปกติของเส้นประสาทหรือ กล้ามเนื้อ

 • ผู้ที่ต้องการลดอาการปวดหรือ อักเสบจากการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อรวมถึงปวดศีรษะ คอ บ่าไหล่ แผ่นหลังและ เข่า

 • ผู้ที่ต้องการดึง ดัด จัดเอ็น ข้อและกระดูกที่ยึดติดแข็ง นิ้วมือนิ้วเท้าล็อค

 • ผู้ที่ต้องการประคบร้อนหรือ นวดเพื่อฟื้นฟูผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

 • ผู้ที่ต้องการฝึกลุกนั่ง ฝึกยืน ฝึกเดินหรือ ฝึกใช้ไม้เท้า

 • ผู้ที่ต้องการลดปวดหรือ กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า

 • ผู้ที่ต้องการจัดท่าเคาะปอดระบายเสมหะ

ให้บริการทำกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ป่วยแต่ละประเภท ดังนี้

 • การฟื้นฟูผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ (Spinal Cord Injury Rehabilitation)

 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ (Arthritic rehabilitation) วางแผนการฟื้นฟูพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อ ลดอาการปวดโดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปวดหลัง ปวดคอ ลดอาการปวดโดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ให้คำแนะนำและวางแผนการออกกำลังกาย

 • การฟื้นฟูโรคทางระะบบประสาท เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว ผู้ป่วยสูงอายุ ให้การรักษาโดยการออกกำลังกาย ฝึกกิจวัตรประจำวัน การฝึกนั่ง ฝึกยืน เดินโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดร่วมด้วย อาทิเช่น ราวฝึกเดิน บันไดฝึกเดิน เตียงฝึกยืน ถุงทราย เป็นต้น

 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยปวดบวม ผู้ป่วยหลอดลมอักเสบซึ่งมักเกิดในเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ฝีในปอด

 • ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดโรคทางระบบทรวงอก เป็นต้น ให้การรักษาโดย การเคาะปอด การจัดท่าระบายเสมหะ และการออกกำลังกาย เป็นต้น

เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

 • เครื่อง Ultrasound เพื่อลดปวด ลดการอักเสบ และเพิ่มการไหลเวียนเลือด

 • เครื่อง Shortwave diathermy เพื่อลดอาการปวด ลดการอักเสบของเส้นเอ็น และเพิ่มการไหลเวียนเลือด

 • เครื่องดึงหลัง ดึงคอ เพื่อลดการกดทับเส้นประสาทจากภาวะกระดูกเสื่อม หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อน

 • เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า ช่วยลดอาการเจ็บปวด การบวม การฟื้นตัวได้ และกระตุ้นระบบประสาทให้การส่งกระแสประสาททำงานได้ดีขึ้น

 • Hydrocollator pack ลดความตึงตัวของข้อต่อ เนื้อเยื่อพังผืด และกล้ามเนื้อที่อยู่ในชั้นตื้น

 • อื่นๆ ได้แก่ Tilt table and tilt board และอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

เวลาให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-17:00

Monday/จันทร์ 08:00-20:00

Tuesday/อังคาร 08:00-20:00

Wednesday/พุธ 08:00-20:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00

Friday/ศุกร์ 08:00-20:00

Saturday/เสาร์ 08:00-17:00