คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง

 ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางอายุรกรรม   รวมทั้งรักษาโรคติดเชื้อ, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ,  โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคระบบประสาทและสมอง, โรคระบบทางเดินหายใจและปอด, โรคเลือด, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคทรวงอก โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  อีกทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษา ป้องกันโรครวมถึงแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้หรือผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาว และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี 

คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง

เวลาให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00

Monday/จันทร์ 08:00-20:00

Tuesday/อังคาร 08:00-20:00

Wednesday/พุธ 08:00-20:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00

Friday/ศุกร์ 08:00-20:00

Saturday/เสาร์ 08:00-20:00

นอกเวลา : ศูนย์การแพทย์เที่ยงคืน เปิดบริการถึง 24.00น.