คลินิกหู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้

 ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติต่างๆ ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้าน หู คอ จมูก แบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา การรักษาและผ่าตัด  ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง  และตรวจรักษาด้วยอุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัยทั้งในส่วนโรคทั่วไปและความผิดปกติเฉพาะ

การรักษาและบริการ

คลินิกหู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้

เวลาให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 09:00-20:00

Monday/จันทร์ 08:00-20:00

Tuesday/อังคาร 08:00-20:00

Wednesday/พุธ 08:00-20:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00

Friday/ศุกร์ 08:00-20:00

Saturday/เสาร์ 09:00-20:00