คลินิกจักษุ

ตา นับเป็นอวัยวะสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงต้องการการตรวจรักษาอย่างละเอียดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงพร้อมเครื่องมือในการตรวจรักษาอย่างทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมจะให้การดูแล ป้องกันตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางตาทุกชนิด 

การรักษาและบริการ

คลินิกจักษุ

เวลาให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-17:00

Monday/จันทร์ 08:00-17:00

Tuesday/อังคาร 08:00-17:00

Wednesday/พุธ 08:00-17:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-17:00

Friday/ศุกร์ 08:00-17:00

Saturday/เสาร์ 08:00-17:00