คลินิกจักษุ

ตา นับเป็นอวัยวะสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงต้องการการตรวจรักษาอย่างละเอียดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงพร้อมเครื่องมือในการตรวจรักษาอย่างทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมจะให้การดูแล ป้องกันตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางตาทุกชนิด

การรักษาและบริการ

 • โรคทางตาทั่วไป เช่น ตาแห้ง, ตาแดง มีปัญหาในการใช้สายตา

 • การตรวจวัดสายตาสั้น, ยาว เอียงในเด็ก และ ผู้ใหญ่

 • ตรวจตาบอดสีเบื้องต้น

 • โรคที่ต้องตรวจตาประจำ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่ใช้ยาบางประเภท

 • โรคทางจอประสาทตา

 • การตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ,ภูมิแพ้ขึ้นตา ,ต้อกระจก ,

 • ต้อหิน ,ต้อเนื้อ ,ต้อลม

 • การตรวจตาในผู้ป่วยที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ

 • ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณดวงตา

 • ให้คำปรึกษาด้านการทำเลเซอร์ดวงตา

 • ผ่าตัดต้อเนื้อ, ก้อนเปลือกตา

 • ตรวจคัดกรองสุขภาพสายตาประจำปีคลินิกจักษุ

คลินิกจักษุ

เวลาให้บริการ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-17:00

Monday/จันทร์ 08:00-20:00

Tuesday/อังคาร 08:00-20:00

Wednesday/พุธ 08:00-20:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00

Friday/ศุกร์ 08:00-20:00

Saturday/เสาร์ 08:00-17:00