Room & Rate

ด้วยการคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นหลัก โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จึงได้มีออกแบบห้องพักผู้ป่วยให้มีความสะดวกสบายและทันสมัย พร้อมการดูแลจากพยาบาลมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดพร้อมการให้บริการที่อบอุ่นเสมือนครอบครัว

(*ราคาดังกล่าวรวมค่าห้อง-ค่าอาหาร-ค่าการพยาบาล)

Ward 11

Single Room

4,150 บาท*

Suite Room

9,600 บาท*

Ward 9

Single Room

3,850 บาท*

Suite Room

6,800 บาท*

Ward 8

Single Room

4,150 บาท*

Suite Room

9,600 บาท*

Ward 7

Single Room

4,150 บาท*

Ward 6

Single Room

3,150 บาท*

Suite Room

5,700 บาท*

Ward 5

Single Room

3,450 บาท*

Suite Room

6,600 บาท*

Ward 4

Single Room

3,450 บาท*

Suite Room

6,600 บาท*