ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ทุกซีซั่น


ไข้หวัดใหญ่ติดต่อง่าย  โดยติดต่อผ่านการไอหรือจามรดกัน หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป รวมไปถึงการใช้สิ่งของร่วมกัน การได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น

ดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

หน้าฝน ต้องระวัง “ไข้หวัดใหญ่”  มาฉีดวัคซีนกันเถอะ เราควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพราะเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดในแต่ละปี เป็นเชื้อต่างชนิดกัน โดยสามารถฉีดได้ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก ถึงวัยผู้ใหญ่ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ