อันตราย!! เสียงดังจากเครื่องเสียง อาจมากกว่าหูอื้อ 


เราคงจะเคยสัมผัสกับงานสังสรรค์ คอนเสิร์ต งานประจำปี ที่เต็มไปด้วย แสง สี เสียงที่ดังจากลำโพงตัวใหญ่ โดยเฉพาะเวลาที่เดินผ่านบางครั้งก็รู้สึกหูอื้อ ใจสั่นแรง

 

เสียงที่ดังเกินไปไม่เพียงแต่สร้างความรำคาญอย่างเดียว แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จนอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน หรือเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงบางชนิดได้

 

การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึกครึกโครม อาจมีผลกระทบไปถึงสุขภาพกาย เกิดการป่วยไข้ทางกาย ได้แก่ 

เสียงดังแค่ไหนเป็นอันตรายกับสุขภาพ?

เสียงที่มีความดังประมาณ 85 เดซิเบลขึ้นไป เช่นเสียงการจราจรบนท้องถนน หากได้ยินเป็นเวลานานจะเป็นอันตรายต่อโสตประสาท และหากได้ยินเสียงความดังระดับ 120 เดซิเบล อย่างเสียงไซเรนของรถพยาบาล อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการได้ยินทันที

 

อันตรายจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ

 สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเสียง หรือสถานที่ทำงานมีเสียงดังตลอดเวลา โดยกลุ่มอาชีพเสี่ยง 4 กลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มงานอุตสาหกรรม กลุ่มงานตัดไม้ เลื่อยไม้ กลุ่มงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มงานอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ควรเข้ารับการตรวจเพื่อประเมินการได้ยินเป็นระยะ หากรู้สึกได้ยินเสียงไม่ชัดเจน หรือมีความผิดปกติต่างๆ เกิดขึ้นกับการได้ยิน ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง

 

ประสาทหูเสื่อม ภาวะการสูญเสียการได้ยิน เนื่องจากเซลล์ประสาทหูเสื่อมสภาพ เกิดได้จากหลายสาเหจุ โดยการฟังเสียงที่ดังมากเกินไป ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมได้ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานมีความเสี่ยงดังกล่าวต้องระวัง! โดยอาการที่สังเกตได้ว่า คุณกำลังอาจเสี่ยงเป็นประสาทหูเสื่อม…

 

นอกจากการทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังแล้ว การใส่หูฟังเป็นประจำ และฟังเพลงเสียงดังเกินกว่าระดับเสียงปกติที่ควรได้ยิน ก็อาจส่งผลให้ประสาทหูชั้นในเสื่อมได้ง่ายยิ่งขึ้น และอาจเกิดความเสี่ยงจนทำให้เกิดอาหารหูตึง หูหนวกได้ด้วย