มีอาการ “ไอ” แต่อาจไม่ใช่ป่วยเป็นไข้หวัด!!!


ไอมานาน ทำไมไม่หายซักที!! หรือที่ไอจะไม่ใช่แค่ไข้หวัดกันนะ ? อาการไออาจเป็นสัญญาณตือนของโรคบางอย่าง ไอแล้วเสี่ยงโรคอะไรได้บ้าง ?


การรักษาอาการไอที่สำคัญ คือการหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุ เพราะการไอในบางครั้งก็ไม่ใช่ไอธรรมดาแต่แฝงด้วยโรคร้ายที่ตามมา

“ไอ” แบบไหน!? เสี่ยง! มะเร็งปอด

มะเร็งปอด แม้ไม่สูบบุหรี่ ก็เสี่ยงเป็นได้ หากเข้าข่ายพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้…!

มะเร็งปอด ผู้ป่วยจะไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิดโรคเมื่อมีการเจริญเติบโตของมะเร็งมากขึ้น ซึ่งหากสังเกตถึงความผิดปกติของร่างกายควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยเฉพาะ หากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว แนะนำควรเข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปอด