การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง ดิจิตอล แมมโมแกรม (Digital Mammography)

การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง ดิจิตอล แมมโมแกรม (Digital Mammography) เป็นการตรวจเต้านมโดยเครื่อง ดิจิตอล แมมโมแกรม เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ไม่สามารถตรวจพบจากการตรวจร่างกาย การวินิจฉัยถูกต้องแม่นยำ และลดปริมาณรังสีที่ใช้ สามารถมองเห็นลักษณะความเข้มทึบที่ต่างกันของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด เช่น เนื้อเยื่อเต้านม หลอดเลือด ไขมัน หินปูน หรือกลุ่มแคลเซียมที่เกิดจากมะเร็งท่อน้ำนมในระยะแรก ก้อนเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก

วิธีการตรวจ

ใช้เวลา 10-15 นาที เพื่อให้ได้ภาพเต้านมข้างละ 2 รูปคือ ท่าตรง และท่าด้านข้างขอบรักแร้ ทั้งนี้เพื่อที่แพทย์จะได้เห็นภาพของเนื้อเยื่อเต้านมอย่างชัดเจน และมีมิติใกล้เคียงความจริงที่สุด ซึ่งหน้าอกจะต้องถูกบีบกด ให้แบนลง ใช้เวลาเพียง 7 - 8 วินาที เพื่อให้เนื้อเยื่อกระจายตัว ทำให้ได้เห็นภาพที่ดีที่สุดของบริเวณที่ต้องการจะตรวจ

“ค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น สามารถรักษาให้หายขาดได้”

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

  • ไม่ควรทาโลชั่นหรือแป้งฝุ่นที่บริเวณหน้าอกและใต้รักแร้เพราะจะมีผลต่อภาพเอกซเรย์

  • ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร

  • เวลาที่เหมาะสมในการตรวจ คือ ช่วงหลังจากหมดประจำเดือน เพราะเป็นช่วงที่เต้านมไม่บวมน้มาก ทำให้ไม่เจ็บ และเป็นช่วงที่สามารถพบความผิดปกติได้ง่าย

  • กรณีที่เปลี่ยนสถานบริการในตรวจ ควรนำฟิล์มหรือผลการตรวจมาใช้ในการเปรียบเทียบด้วย

ใครควรตรวจแมมโมแกรม ?

  • ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม

  • อายุ 35 ปีขึ้นไปควรทำอย่างน้อย 1 ครั้ง

  • ผู้ที่มีอายุ 40-49 ปีควรรับการตรวจทุก 1-2 ปี

  • ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปควรรับการตรวจเป็นประจำทุกปี

  • ผู้หญิงที่ได้รับยาฮอร์โมนทดแทน